ภาพกิจกรรม

การมอบทุนการศึกษาจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ (กองทุนทูนกระหม่อมบริพัตร) ปี 2561 ณ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

สร้างขึ้นเมื่อ Wed, 11/07/2018 - 09:42

การสัมภาษณ์ทุนโรงเรียนทหารเรือ ปี 2561 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ณ วังสวนผักกาด

สร้างขึ้นเมื่อ Wed, 11/07/2018 - 09:29

กิจกรรมคล้ายวันถึงแก่อนิจกรรมม.ร.ว.พันธุ์ทิพย์ บริพัตร วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561 ณ วังตะไคร้

สร้างขึ้นเมื่อ Wed, 30/05/2018 - 13:42

กิจกรรมฝ่ายการศึกษาสัญจร และการสัมภาษณ์ทุนในปี 2561 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561 ที่ ม.อุบลราชธานี

สร้างขึ้นเมื่อ Thu, 03/05/2018 - 15:37

กิจกรรมฝ่ายการศึกษาสัญจร และการสัมภาษณ์ทุนในปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน ที่ ม.สงขลานครินทร์

สร้างขึ้นเมื่อ Thu, 03/05/2018 - 15:33

กิจกรรมฝ่ายการศึกษาสัญจร และการสัมภาษณ์ทุนในปี 2561 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2561 ที่ม.ขอนแก่น

สร้างขึ้นเมื่อ Thu, 03/05/2018 - 15:30

กิจกรรมฝ่ายการศึกษาสัญจร และการสัมภาษณ์ทุนในปี 2561 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 ที่ ม.เชียงใหม่

สร้างขึ้นเมื่อ Thu, 03/05/2018 - 15:27

การสัมภาษณ์ทุนในปี 2561 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2561 ที่ วังสวนผักกาด กรุงเทพมหานคร

สร้างขึ้นเมื่อ Thu, 03/05/2018 - 15:22

เนื่องในโอกาสคล้ายวันเกิดหม่อมราชวงศ์พันธ์ุทิพย์ บริพัตร หรือคุณท่าน ในวันพุธที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑

สร้างขึ้นเมื่อ Thu, 03/05/2018 - 15:17

พิธีบำเพ็ญพระกุศลในโอกาสคล้ายวันประสูติ "เสด็จในกรม" ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ วังสวนผักกาด

สร้างขึ้นเมื่อ Tue, 19/12/2017 - 10:05

ภาพเดี่ยว ปฐม-ปัจฉิมนิเทศ ปี 2560 สามารถดาวโหลดต้นฉบับได้ที่ https://goo.gl/5Uo14o

สร้างขึ้นเมื่อ Thu, 23/11/2017 - 11:25

กิจกรรมปฐม-ปัจฉิมนิเทศ 2560 (รับเกียรติบัตร) ดาวน์โหลดรูปใหญ่ที่ https://goo.gl/4mB1fy

สร้างขึ้นเมื่อ Thu, 23/11/2017 - 11:21

เนื่องในครบรอบวันสิ้นพระชนม์ "เสด็จในกรม" วันศุกร์ ที่ 15 กันยายน 2560 ณ บริเวณบ้านตำหนัก วังตะไคร้

สร้างขึ้นเมื่อ Tue, 21/11/2017 - 15:33

กิจกรรมคล้ายวันถึงแก่อนิจกรรมม.ร.ว.พันธุ์ทิพย์ บริพัตร วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560 ณ วังตะไคร้

สร้างขึ้นเมื่อ Fri, 02/06/2017 - 13:53

กิจกรรมฝ่ายการศึกษาสัญจร และการสัมภาษณ์ทุนในปี 2560 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม ที่ ม.สงขลานครินทร์

สร้างขึ้นเมื่อ Wed, 12/04/2017 - 15:40

กิจกรรมฝ่ายการศึกษาสัญจร และการสัมภาษณ์ทุนในปี 2560 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 ที่ ม.อุบลราชธานี

สร้างขึ้นเมื่อ Wed, 12/04/2017 - 15:38

กิจกรรมฝ่ายการศึกษาสัญจร และการสัมภาษณ์ทุนในปี 2560 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 ที่ ม.เชียงใหม่

สร้างขึ้นเมื่อ Wed, 12/04/2017 - 15:36

กิจกรรมฝ่ายการศึกษาสัญจร และการสัมภาษณ์ทุนในปี 2560 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2560 ที่ม.ขอนแก่น

สร้างขึ้นเมื่อ Wed, 12/04/2017 - 15:35

เนื่องในโอกาสคล้ายวันเกิดหม่อมราชวงศ์พันธ์ุทิพย์ บริพัตร หรือคุณท่าน ในวันอังคารที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐

สร้างขึ้นเมื่อ Thu, 09/03/2017 - 15:39

ภาพพิธีบำเพ็ญพระกุศลในโอกาสคล้ายวันประสูติ "เสด็จในกรม" ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ วังสวนผักกาด

สร้างขึ้นเมื่อ Tue, 06/12/2016 - 14:17

กิจกรรมปฐม-ปัจฉิมนิเทศ ปี 2559 สามารถดูเพิ่มเติมและดาวโหลดไฟล์ได้ที่ goo.gl/kbWdwV

สร้างขึ้นเมื่อ Thu, 24/11/2016 - 14:32

ภาพเดี่ยว ปฐม-ปัจฉิมนิเทศ ปี 2559 สามารถดาวโหลดไฟล์ได้ที่ goo.gl/kbWdwV

สร้างขึ้นเมื่อ Wed, 23/11/2016 - 15:27

เนื่องในครบรอบวันสิ้นพระชนม์ "เสด็จในกรม" วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559 ณ บริเวณบ้านตำหนัก วังตะไคร

สร้างขึ้นเมื่อ Thu, 29/09/2016 - 08:12

ภาพปฐม-ปัจฉิมนิเทศ 2558 (ภาพหมู่ และรับเกียรติบัตร) ดาวน์โหลดรูปใหญ่ที่ http://1drv.ms/1miiZFc

สร้างขึ้นเมื่อ Fri, 25/12/2015 - 14:49

ภาพถ่ายเดียวนักศึกษาทุนในกิจกรรมปฐม-ปัจฉิมนิเทศปี 2558 ดาวน์โหลดรูปได้ที่ http://1drv.ms/1QYkWSL

สร้างขึ้นเมื่อ Thu, 24/12/2015 - 15:47

หน้าที่ของนักศึกษาทุน

สร้างขึ้นเมื่อ Tue, 28/07/2015 - 13:37