ภาพกิจกรรม - ภาพเดี่ยว ปฐม-ปัจฉิมนิเทศ ปี 2560 สามารถดาวโหลดต้นฉบับได้ที่ https://goo.gl/5Uo14o