ภาพกิจกรรม - การสัมภาษณ์ทุนในปี 2563 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2563 ณ วพบ.สระบุรี