ภาพกิจกรรม - การสัมภาษณ์ทุนในปี 2561 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2561 ที่ วังสวนผักกาด กรุงเทพมหานคร