ภาพกิจกรรม - การบำเพ็ญกุศลในโอกาสครบรอบวันสิ้นพระชนม์ “เสด็จในกรม” ในวันอาทิตย์ ที่ 15 กันยายน 2562