ภาพกิจกรรม - กิจกรรมคล้ายวันถึงแก่อนิจกรรมม.ร.ว.พันธุ์ทิพย์ บริพัตร วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 ณ วังตะไคร้