ภาพกิจกรรม - การมอบทุนการศึกษาจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ (กองทุนทูนกระหม่อมบริพัตร) ปี 2561 ณ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ