ภาพกิจกรรม - ภาพเดี่ยวนักศึกษาปฐม-ปัจฉิมนิเทศ ปี 2561 สามารถดาวโหลดต้นฉบับได้ที https://goo.gl/s7tNZV