ภาพกิจกรรม - การสัมภาษณ์ทุนในปี 2563 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ณ วพบ.พุทธชินราช