ภาพกิจกรรม - กิจกรรมคล้ายวันถึงแก่อนิจกรรมม.ร.ว.พันธุ์ทิพย์ บริพัตร วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561 ณ วังตะไคร้