ขอความร่วมมืออดีตนักศึกษาทุน

Submitted by admin
on Mon, 29/04/2013 - 08:16

ขอให้ Update ที่อยู่และสถานที่ทำงาน หรือที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เพื่อมูลนิธิฯ จะได้นำลงบันทึกไว้ใน ฐานข้อมูลนักศึกษาทุนต่อไป และเพื่อสามารถจัดส่งเอกสารของมูลนิธิฯได้อย่างถูกต้อง ติอต่อฝ่ายการศึกษา โทร 02-2461775-6 ต่อ 113 , 114 Fax. 02-2472079