ภาพกิจกรรม - เนื่องในครบรอบวันสิ้นพระชนม์ "เสด็จในกรม" วันศุกร์ ที่ 15 กันยายน 2560 ณ บริเวณบ้านตำหนัก วังตะไคร้