ภาพกิจกรรม - ภาพเดี่ยว ปฐม-ปัจฉิมนิเทศ ปี 2559 สามารถดาวโหลดไฟล์ได้ที่ goo.gl/kbWdwV