ภาพกิจกรรม - เนื่องในครบรอบวันสิ้นพระชนม์ "เสด็จในกรม" วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559 ณ บริเวณบ้านตำหนัก วังตะไคร