ภาพกิจกรรม - ภาพปฐม-ปัจฉิมนิเทศ 2558 (ภาพหมู่ และรับเกียรติบัตร) ดาวน์โหลดรูปใหญ่ที่ http://1drv.ms/1miiZFc