ภาพกิจกรรม - ภาพกิจกรรมปฐม-ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาทุนจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ปี 2558 เมื่อ 30 ตุลาคม-1 พฤศจิกายน 58