กำหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศ-ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาทุน ปี 2562

Submitted by chananchida
on Tue, 17/09/2019 - 10:54


วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562
14.00 น. เป็นต้นไป     - รับกุญแจห้องพักที่ โรงแรมฟลอริดา กรุงเทพฯ
                  - พักผ่อนตามอัธยาศัย
15.30-16.00 น.       - ลงทะเบียน และพบกันหน้าหอเขียน วังสวนผักกาด
16.00-17.00 น.       - ชมพิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาด
18.00-21.00 น.       - รับประทานอาหารเย็นร่วมกันบริเวณสนามหน้าหอเขียน
                  - ชมการแสดง / กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2562
06.30-07.45 น.       - รับประทานอาหารเช้าที่ โรงแรมฟลอริดา กรุงเทพฯ
                 - คืนกุญแจห้องพัก & เตรียมสัมภาระเพื่อเดินทางในช่วงบ่าย
07.45-08.30 น.       - ลงทะเบียน / รับเงินค่าพาหนะ (บริเวณหน้าห้องศิลปนิทรรศมารศี วังสวนผักกาด)
08.30-09.00 น.       - ชมมัลติมีเดียแนะนำประวัติมูลนิธิฯ และวังสวนผักกาด ณ ห้องศิลปนิทรรศมารศี

              .............................................................................................

*** พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาทุนจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ประจำปี 2562 ณ ห้องศิลปนิทรรศมารศี ***
09.00-09.30 น.      - ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ประธานมูลนิธิฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
                 - ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร เลขาธิการมูลนิธิฯ กล่าวรายงาน
                 - ประธานมูลนิธิฯ กล่าวเปิดงาน และแนะนำคณะกรรมการมูลนิธิฯ
09.30-09.50 น.      - แนะนำการปฏิบัติตน และเก็บข้อมูลนักศึกษาเพื่อทำทะเบียนทุน โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา
09.50-10.10 น.      - การบรรยายเรื่อง “การเรียนในระดับอุดมศึกษา และทุนการศึกษาของมูลนิธิฯ”
                  โดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร เลขาธิการมูลนิธิฯ
10.10-10.30 น.      - พักตามอัธยาศัย
10.30-11.30 น.      - การบรรยายเรื่อง “แนวทางการดำเนินชีวิต” โดย คุณกมล มหาผล ผู้จัดการฝ่ายประสานงาน             
                  โครงการภาครัฐ บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ (อดีตนักศึกษาทุน ปี 2531)
11.30-12.00 น.       - ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับวิทยากร และคณะกรรมการมูลนิธิฯ
                  ณ ห้องศิลปนิทรรศมารศี หรือสนามหญ้าหน้าหอเขียน

*** พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาทุนจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ประจำปี 2562 ณ ห้องนิทรรศการจัดแสดงภาพ ***
09.00-09.30 น.       - จัดลำดับนักศึกษาปัจฉิมนิเทศเพื่อเข้ารับเกียรติบัตร
09.30-09.50 น.       - ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ประธานมูลนิธิฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
                 - ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร เลขาธิการมูลนิธิฯ กล่าวรายงาน
                 - ประธานมูลนิธิฯ กล่าวเปิดงาน และแนะนำคณะกรรมการมูลนิธิฯ
09.50-10.30 น.       - พิธีมอบเกียรติบัตร โดย ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร         
                  (เสร็จพิธีย้ายไปห้องศิลปนิทรรศมารศี)
10.30-11.30 น.       - การบรรยายเรื่อง “แนวทางการดำเนินชีวิต” โดย คุณกมล มหาผล ผู้จัดการฝ่ายประสานงาน             
                   โครงการภาครัฐ บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ (อดีตนักศึกษาทุน ปี 2531)
11.30-12.00 น.       - ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับวิทยากร และคณะกรรมการมูลนิธิฯ
                  ณ ห้องศิลปนิทรรศมารศี หรือสนามหญ้าหน้าหอเขียน
12.00-13.00 น.       - รับประทานอาหารกลางวัน บริเวณท้องพระโรง วังสวนผักกาด
13.00-15.30 น.       - ออกเดินทางไปวังตะไคร้ จังหวัดนครนายก
              .............................................................................................

*** พิธีปฐมนิเทศ - พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาทุนจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ประจำปี 2562 ณ วังตะไคร้ ***
15.30-16.00 น.       - เข้าที่พัก & พักผ่อนตามอัธยาศัย
16.00-17.30 น.       - กิจกรรมร่วมกับชมรมนักศึกษาทุนมูลนิธิฯ บริเวณสนามหน้าที่พัก
17.30-18.00 น.       - กลับที่พัก ทำภารกิจส่วนตัว
18.00-19.00 น.       - รับประทานอาหารเย็น
19.00-19.30 น.       - ผู้แทนมูลนิธิฯ กล่าวต้อนรับนักศึกษา
19.30-20.00 น.       - แนะนำชมรม และสมาชิกชมรมนักศึกษาทุนฯ
20.00-22.00 น.       - กิจกรรมนันทนาการ / การแสดง / แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
22.00 น.           - พักผ่อน

วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2562
07.00-08.00 น.       - รับประทานอาหารเช้า 
08.00-09.30 น.       - วางแจกันดอกไม้หน้าพระรูปของ “เสด็จในกรม” และ “คุณท่าน”
09.30-11.00 น.       - กิจกรรม โดย ชมรมนักศึกษาทุนจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์
11.00-11.30 น.       - ประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรม
11.30-12.00 น.       - เก็บสัมภาระ & พักผ่อนตามอัธยาศัย
12.00-13.00 น.       - รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น.            - เดินทางกลับกรุงเทพฯ และภูมิลำเนา  

               .............................................................................................