ภาพกิจกรรม - กิจกรรมคล้ายวันถึงแก่อนิจกรรมม.ร.ว.พันธุ์ทิพย์ บริพัตร วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560 ณ วังตะไคร้