ภาพกิจกรรม - ภาพถ่ายเดียวนักศึกษาทุนในกิจกรรมปฐม-ปัจฉิมนิเทศปี 2558 ดาวน์โหลดรูปได้ที่ http://1drv.ms/1QYkWSL