ภาพกิจกรรม - กิจกรรมปฐมนิเทศ-ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาทุนจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ปี 2558